Posts

Elton Rohn

Elton Rohn – Wild Horse Pass Resort Casino

Elton Rohn - Wild Horse Pass Resort Casino The Wild Horse Pass Resort Casino hosted a tribute to Elton John, Elton Rohn, on Friday, September 1st, 2023. Elton Rohn, one of the top Elton John tribute acts, transported the audience to a world…